Direct contact? Bel: 035 - 5258055

Home > Brandmeldinstallaties

Brandmeldinstallaties

Veiligheid is in onze maatschappij een groot goed. De meeste Nederlanders schatten de kans op brand niet zo groot, maar áls er brand uitbreekt, is de schade zeer groot. Daarom treffen huiseigenaren, bedrijven en de overheid veel maatregelen om zich te beschermen tegen brand. Steeds meer bedrijven worden verplicht om aan de wettelijke brandveiligheidseisen te voldoen. Verschillende wetten liggen ten grondslag aan een eis van de overheid.

  • Bouwbesluit.
    Hierin staan de regels voor ver- en nieuwbouw. Per gebruiksfunctie  van het pand staat aangegeven wanneer er een installatie wettelijk is vereist. Indien  bouwkundige maatregelen niet mogelijk of gewenst zijn, kan een brandmeldinstallatie zorgen voor een gelijkwaardige veiligheid. Hierdoor voldoet u nog steeds aan de regelgeving.
  • Arbowetgeving
    De regels voor een veilige werkomgeving.
  • Milieuwetgeving
    De regels om schade aan mens en milieu te beperken, ook bij een mogelijke brand.

De verzekeraar kijkt ook naar andere zaken, zoals hoe groot de schade zal zijn bij een brand of hoe groot het risico op een brand is. Maar steeds vaker wilt de gebruiker van een pand zelf maatregelen treffen voor de persoonlijke veiligheid en het beperken van (bedrijf)schade.

Kiwa-NCP

Een vereiste brandmeldinstallatie moet in Nederland voldoen aan de norm NEN2535. Om zeker te weten of een installatie voldoet aan deze normen installeren wij volgens een certificatieschema. Na het installeren zal het systeem worden opgeleverd. Wij bieden een onderhoudscontract aan waardoor de installatie jaarlijks onderhouden wordt volgens de NEN2654-01. Bovendien zijn we voor onze contractklanten 24 uur per dag bereikbaar

Als gecertificeerd bedrijf mogen wij installeren en onderhouden. Indien gewenst of vereist kan een onafhankelijke inspecteur uw brandmeldinstallatie keuren. Indien alles in orde is, ontvangt u een inspectiecertificaat. Hiermee kan de gebruiker aantonen dat de brandmeldinstallatie is aangebracht conform de regelgeving.

Rietendakdetectie

Voorkomen van brand is niet altijd mogelijk, detectie wel. Het Lightspeed Fire Detection System werkt met een dunne kunststofvezel, welke op het riet wordt bevestigd. Door de kunststofvezel wordt een lichtsignaal gezonden. Bij brand zal de vezel smelten waardoor de ontvanger geen licht meer ontvangt en detectie een feit is. Het systeem is bij uitstek geschikt om snel te reageren in geval van brandstichting. De kunststofvezel is sterk en weerbestendig en kan eenvoudig worden bevestigd. Doordat de vezel op het riet wordt bevestigd is een zeer snelle detectie van de brand mogelijk. De luide sirene zorgt ervoor dat u tijdig het huis kunt verlaten. Daarnaast kan het systeem de brand doormelden aan de meldkamer zodat ook de brandweer geïnformeerd kan worden. Meer informatie? Kijk dan eens op www.rietendakbrand.nl.